Νέα έγχρωμα Α3 φωτοαντιγραφικά

Εάν υπάρχει κάτι που πρέπει να μάθουμε από τη ζωή και την εργασία μέσω της πανδημίας Covid-19, είναι ότι το μέλλον της εργασίας θα είναι υβριδικό. Οι εργαζόμενοι του μέλλοντος δεν θα δουλεύουν πλέον από μία τοποθεσία. Υποστηριζόμενη από ψηφιακά εργαλεία και αυτοματοποιημένα συστήματα, η εργασία θα πραγματοποιείται στο Διαδίκτυο, είτε από το χώρο εργασίας είτε από το δρόμο.

Η γκάμα των έξυπνων έγχρωμων μηχανημάτων  Α3 (IM C-range) διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο περιβάλλον εργασίας του αύριο. Με έξυπνες λειτουργίες οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται με την τελευταία τεχνολογία, να επιταχύνουν την επικοινωνία και να διασφαλίζουν ότι οι βασικές εργασίες τους εκτελούνται χωρίς εμπόδια.  Είναι ο σύγχρονος τρόπος για να  να μετατρέψει οποισδήποτε χρήστης τις πληροφορίες σε γνώση.